26آگوست/18
غزل شماره 45 حافظ

غزل شماره 45 حافظ + تعبیر

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است/صراحی می ناب و سفینه غزل است جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است/پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است نه من ز بی

ادامه مطلب...
26آگوست/18
غزل شماره 44 حافظ

غزل شماره 44 حافظ + تعبیر

کنون که بر کف گل جام باده صاف است/به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است فقیه مدرسه

ادامه مطلب...
26آگوست/18
غزل شماره 43 حافظ

غزل شماره 43 حافظ + تعبیر

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است/وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود/آری آری طیب انفاس هواداران خوش

ادامه مطلب...
26آگوست/18
غزل شماره 42 حافظ

غزل شماره 42 حافظ + تعبیر

حال دل با تو گفتنم هوس است/خبر دل شنفتنم هوس است طمع خام بین که قصه فاش/از رقیبان نهفتنم هوس است شب قدری چنین عزیز و شریف/با تو تا روز خفتنم هوس

ادامه مطلب...
26آگوست/18
غزل شماره 41 حافظ

غزل شماره 41 حافظ + تعبیر

اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است/به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد/به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است

ادامه مطلب...
26آگوست/18
غزل شماره 40 حافظ

غزل شماره 40 حافظ + تعبیر

المنة لله که در میکده باز است/ زان رو که مرا بر در او روی نیاز است خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی/ وان می که در آن جاست حقیقت

ادامه مطلب...
26آگوست/18
غزل شماره 39 حافظ

غزل شماره 39 حافظ + تعبیر

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است/ شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای/ کت خون ما حلالتر از شیر مادر است چون

ادامه مطلب...
26آگوست/18
غزل شماره 38 حافظ

غزل شماره 38 حافظ + تعبیر

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست/ وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم/ دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست می‌رفت خیال

ادامه مطلب...
26آگوست/18
غزل شماره 37 حافظ

غزل شماره 37 حافظ + تعبیر

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست/ بیار باده که بنیاد عمر بر بادست غلام همت آنم که زیر چرخ کبود/ ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست چه گویمت که به

ادامه مطلب...
26آگوست/18
غزل شماره 36 حافظ

غزل شماره 36 حافظ + تعبیر

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست/ دل سودازده از غصه دو نیم افتادست چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است/ لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست در

ادامه مطلب...